Sprawozdanie ze strategii podatkowej 2020    Data dodania: 31.12.2021

Sprawozdanie ze strategii podatkowej 2021    Data dodania: 29.12.2022

Sprawozdanie ze strategii podatkowej 2022   Data dodania: 28.12.2023

Wypełniając ustawowy obowiązek nałożony na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 roku, wynikający z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 tj. z późn. zm., dalej: ustawa CIT) Hart Sp. z o.o. zamieszcza sprawozdanie z wykonania strategii podatkowej w przedmiotowym roku podatkowym 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.”