Na początku tego tygodnia wzięliśmy udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas warsztatów aktywnie ćwiczyliśmy udzielanie pierwszej pomocy w najróżniejszych scenariuszach. Przypomnieliśmy sobie m.in. jak poprawnie:

- wykonać resuscytację serca,
- postępować w przypadku zadławienia czy omdlenia,
- zatamować krwotoki i założyć bandaże,
- używać defibrylatora AED,
- zachować się w razie ataku padaczki, zawału, udaru czy porażenia prądem.

 Wierzymy, że zdobyte umiejętności będą nie tylko przydatne w środowisku pracy, ale również w codziennym życiu.